بهار البرز و منظره بلخ جمعه چهارم دی ۱۳۹۴ 0:35

خوشا کوه البرز و آن آبها

خوشا پیچها و خوشا تا بها

ز سنگی به سنگی سرازیر بین

چو پیلانِ لغزنده سیلابها

چکد آب از سرخ گل، بامداد

چو از جام یاقوت، سیمابها

بنفشه نشسته لب جویبار

که بگشاید از زلف خود تابها

غنوده است برسبزه نرگس به ناز

چو دوشیزگان در شکر خوابها

نسیم آنچنان می وزد معتدل

که چینی نیفتد به تالابها

شکن های امواج در آبگیر

چو بر چرخ، رقصنده مهتابها

مگر شاعر باغ شد عندلیب

که خواند به هر شاخ آلابها

بدیهه سراید بلافاصله

کند نظم اوتاد و اسبابها

دلم سوخت بر لالۀ داغدار

ز یک جام خورده چه خونابها

چو سیمینه گویی است گویی شهاب

که خط ها دمد گاه پرتاب ها

نوای نشاط آید از بوی گل

شمیم گل آید زمضراب ها

«درِ باغ را باغبان باز کن»

که بر روی ما بسته شد بابها

دریغا جوانی و ایجاز او

که پیری بسی دارد اطناب ها

کجا سبز گردد شکسته درخت؟

بپوشد به تن گرچه لبلابها

زیک دَر نیاید صدای قبول

درین سلب نیست ایجاب ها

ندارد ثباتی بنای اَمَل

نهادیم بر آب تهدابها

ز هر ماهِ نو می نهد روزگار

پیِ صید ما کهنه قلابها

من و آسمان تا ببینم که باز

چه ریزد از این چرخ و دولابها

 


برچسب‌ها: بهار البرز و منظره بلخ
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

نیاز از نگاه رابعۀ عدوی یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ 16:39

زار می نالید مردی کای خدا

بر رخ من باب رحمت برگشا

رابعه آن دشت پیمای طلب

چون شنید آن ناله های نیم شب

گفت: «ای دلداۀ راز و نیاز

کی شد این در بسته، تا سازند باز؟»

من که عمری لاف دانایی زدم

چشم بود ولاف بینایی زدم

خویش را کردم به هر در خسته حیف

باز را نشناختم از بسته حیف

چون گدایان سر زدم بر هر دری

بر درِ نگشودۀ هر مضطری

از دل من تا حریم کبریا

یک نفس ره بود بی چون و چرا

لیک دردا از برم دل گم شده

ناز لیلایم ز محمل گم شده

نسل حاضر شاد گشته با خَزَف

گوهر خود رایگان داده ز کف

کار دل را باز جوید از دماغ

خواهد از یخ گرمی و نور چراغ

تا بشر دل را فکنده زیر پا

از فروغ آسمانی شد جدا

این قمر گیر فلک پیما دریغ

شد مطنطن لفظ بی معنی دریغ

گوهر خود در سراب از دست داد

دل نگویم، آفتاب از دست داد

دل چو رفت از دست، ایمان نیز رفت

عشق، آن سرمایۀ جان، نیز رفت

دولت اخلاق او را ملحدان

در ربودند از کنارش رایگان

آدمی بازیچۀ تلبیس شد

کدخدای خانه اش ابلیس شد

بازده یارب دل گم کرده ام

زنده از نو کن ضمیرِ مرده ام


برچسب‌ها: رابعه عدوی, استاد خلیلی
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

مطبخ مولانا جلال الدین محمد جمعه سی ام مرداد ۱۳۹۴ 16:26

 

 

آفتاب اوج عرفان مولوی

راه دان آسمان معنوی

شامها می کرد از خادم سؤال:

«مطبخ ما را بگو چون است حال؟»

گر بگفتی «نیست چیزی در بساط»

مولوی را دست دادی انبساط

شکر گفتی کاین عطای داور است

مطبخ ما مطبخ پیغمبر است

ور بگفتی هست امشب خوب تر

حالت مطبخ ز شبهای دگر

مولوی گفتی به اندوه تمام

بوی فرعون آید امشب در مشام


برچسب‌ها: مطبخ مولانا جلال الدین محمد
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

آموزگار بزرگ «بر مزار اقبال در لاهور» پنجشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ 23:30
اقبال لاهوری

 

ای که ما را گردش چشم عقاب آموختی!

دیدۀ بیدار خود را از چه خواب آموختی؟

شام جمعی را نمودی از فروغ فیض،روز

تیره شب را روز کردن، ز آفتاب آموختی

خفتگان را با صریر شعله انگیز قلم

صد تکان دادی و چندین انقلاب آموختی

گردن احرار در یوغ اسارت بود خم

بند بگسستن به مردم از رقاب، آموختی

زندگی- گفتی- خط فاصل بود با بندگی

این دلیل قاطع از فصل الخطاب آموختی

هرسؤالی را که مشکل بود بر عقل سلیم،

از دبستان دل آن را صد جواب آموختی

با رموز بیخودی، راز خودی آمیختی

مشت خاک مرده را رفتارِ آب آموختی

کاروان در راه و منزل دور و دشمن در کمین

رهروان شرق را درس شتاب آموختی

عقل را ره، شوق را جان، قلب را ذوق حضور

این به در واماندگان را فتح باب آموختی

خواجه را گفتی ننوشد بعد ازین خون فقیر

بینوا را راه ورسم اعتصاب آموختی

آه از آن ملّت که باشد یأس در راهش حجاب

ای امید قوم! تو رفع حجاب آموختی

مولوی در گوش جانت گفت رازی بس بزرگ

زان معلّم معنی ام الکتاب آموختی

ملّت توحید را از مکرِ دنیای فرنگ

حرف حرف و فصل فصل و باب باب آموختیُ

در کهن تاریخِ شرق انگیختی شور نوین

شوکت پارینه را عهد شباب آموختی


برچسب‌ها: اقبال لاهوری و خلیل الله خلیلی, اقبال لاهوری, Iqbal Lahori T
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

نیایش جمعه ششم دی ۱۳۹۲ 10:26

ای خدای بی نیاز چاره ساز               

ای مرا هر دم به سوی تو نیاز

این نیازم مایه فرخندگی است           

 روشنی بخش چراغ زندگی است  

می کشاند کش کشانم سوی تو            

جبهه سایان می برندم سوی تو

گر نبودی دل ادبگاه نیاز؛               

 کی شدی روزن بسوی دوست باز ؟

بی نیازی خاصه ممتاز توست           

جلوه خورشید بی ا نباز توست

لیک من شادم به تقدیم نیاز              

می کنم بر خود از این گنجینه ناز

گنج را سازند پنهان زیر خاک             

 تا بماند از گزند غیر پاک

گنج من باشد نیایشهای من                

در نهاد خاکی اجزای من

من نهانش کرده ام از دیگران            

تا نیفتد چشم بیگانه بر آن

در نیاز بنده پنهان راز ها ست          

زیر این پرده عجایب ساز هاست

ای تو دانا بر نیاز راز من        

واقف از انجام و از آغاز من                                             

 من برم سوی که این گنج ناز         

جز تو؛ای گنج آفرین بی نیاز ؟

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

ابراهیم ادهم دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ 11:1

شنیدم که سلطانِ بی تاج و تخت

چو از بلخ بامی بدر برد رخت،

هم از تاج بگذشت وهم از سپاه

هم از کشور و مسند و بارگاه

نمد پاره ای از شبانان گرفت

شبانگاه راه بیابان گرفت

روان شد به عزمی که باید نشان

ز راز جهان آفرین و جهان

بسر برد عمری به آوارگی

در اطراف گیتی به بیچارگی

مهین بانوی شاه بیتاب شد

سراسیمه مانند سیماب شد

زن باوفا عاشق شوهر است

که شوهر ز جانش گرامی تر است

سرا پرده بیرون زد از شهربند

به دنبال شه با دل درد بند

بدر برد از شهر فرزند خویش

جگر گوشه طفل برومند خویش

پس از راه پیمایی و مشکلات

رسیدند روزی کنار فرات

بدیدند گمکردۀ خویش را

شه بلخ سلطان درویش را

که چون بینوایان نشسته به خاک

به تن جامۀ کهنه ای چاک چاک

به سوزن همی دوخت پیراهنش

گهی آستین وگهی دامنش

چو بانو نگه کرد در شهریار

بر آن حال افسردۀ رنجبار

نیایش بنا کرد و افغان نمود

شکایت کنان لب به زاری گشود

که ((ای زینت بارگاه و سپاه

خداوند شمشیرو تخت و کلاه

چرا روی از خلق بر تافتی

در این گوشۀ  دور بشتافتی

نه این کودک نغز دلخواه تو

که شهری است یکسر هوا خواه تو

چرا پای بر تخته و میهن زنی؟

چرا جای شمشیر، سوزن زنی؟))

نگه کرد سلطان سوی آسمان

به پاسخ   چنین   کرد  گویا  زبان:

((اگر از همه دور افتاده ام

چه دولت از این بِه که آزاده ام

مرا خوش بُوَد دلق خود دوختن

نه دلهای مخلوق را سوختن

همان بِه که بر خرقه سوزن زنم

نه مظلوم را تیغ بر تن  زنم))

برگرفته از: دیوان خلیل الله خلیلی به کوشش محمد کاظم کاظمی


برچسب‌ها: خلیل الله خلیلی, ابراهیم ادهم
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

Bitter fruit falling upon the earth شنبه ششم مهر ۱۳۹۲ 9:53

I am the bitter fruit falling upon the earth.
Thus in the clutches of time I remain.
O spring of liberty! Your grace, what else it could be
But to render this bitter fruit sweet?
The greatest wealth of this world is the company of friends,
The agony of death:
Separation from them,
But since they are all together, the friends,
Resting deep in the heart of the dust,
What difference does it make
Whether alive or dead.
Out of pain and sorrow destiny has molded me.
What, Alas, has been my joy from the cup of life?
Like a candle burning in the blowing wind,
I tremble, I burn, ... I die.

Ustad Khalilullah Khalili

Afghanistan Online

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

                کشور امید

یارب! همه تن غرقه در اشک و خونم              خارم به تن است

هر  دم    شرر  غم   به  دل  محزونم               آتش   فکن  است

در   بزم   قبول  اگر   ندادی   راهم،                آن  خلوت  توست

از   کشور   امّید    مران     بیرونم                 کان ملک من است

برگرفته از: دیوان خلیل الله خلیلی (به کوشش محمد کاظم کاظمی)تعدادی از علاقمندان اشعار استاد خلیل الله خلیلی خواستار راهنمایی جهت تهیه دیوان اشعار استاد شده اند باید به دوستان علاقه مند به اشعار استاد خلیلی یاد آور شد که دیوان استاد خلیل الله خلیلی چند سال قبل با تلاش و کوشش  شاعر و نویسنده نامور هم وطن مان آقای محمد کاظم کاظمی چاپ شده است، دیوان چاپ شده توسط جناب کاظمی را می ‌توان کامل‌ترین وکم‌نقص ترین دیوان  استاد خلیل الله خلیلی دانست که تاکنون انتشار یافته است جهت تهیه این کتاب  به وبلاگ آقای کاظمی سر بزنید و با ایشان در تماس شوید.       موفق باشید


تما س  با  آقای  کاظمی:

  نشانی الکترونیک : mkkazemi@yahoo.com


نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

Oh' Great Mountain by Khalilullah Khalili چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ 12:34

Oh' Great Mountain, reaching far into the sky!
How long will you find satisfaction in self love?
Though just a tiny butterfly, I am yet free,
To dance on a flower head while you remain shackled.

Ustad Khalilullah Khalili

source: Afghanistan Online

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

مرد ره دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲ 22:53

بگداخت زین گرما مراستخوان به کانون بدن                     

یا مرحبا نعم البلد یا حبذا نعم الوطن

آن سیمگون ایام کو، آن ارغوانی شام کو                         

وان سایه ی پدرام کو، کز سایه آسایم بدن

دیوی که دارد تن چو قیر شادان کنار آبگیر                      

وان موجهای همچو شیر هر روز با وی در سخن

نا کرده کاری یک نفس صد کار از وی ملتمس                  

خواهد به کیوان دسترس خود تا گلو اندر لجن

باشد هیولای غریب آشفته بالا و نشیب                            

یا ویلنا شئی عجیب این عنکبوت نیش زن

این خواجه تا بندد کمر گردد وطن زیر و زبر                   

تا باغبان گیرد خبر نی باغ باشد نی چمن

مغرور گشته از نسب،افگنده طومار حسب                      

غافل که باشد بولهب با نسل احمد مقترن

شد عمر وی وقف درنگ اندر تردد ماند دنگ                   

نی صلح می خواهد نه جنگ نی نو بیارد نی کهن

یگ گام پس یگ گام پیش مانده فرو در کار خویش             

یکسان دهد بر گرگ و میش خام سیاست را زدن

از بید کس جوید ثمر؟ و ز سنگ کس خواهد شکر؟            

از مرده کس پرسد خبر؟و ز شوره کس گیرد سمن؟

از بسکه در ایام ما وارونه گشته حال ما                         

بر مرده می بینم قبا بر زنده می بینم کفن

افسوس از این حال تبه دردا ازین بخت سیه                     

پیدا نیامد مرد ره شد سالها زین انجمن

مردی که گیرد سر به کف پوید پی عز و شرف                 

مردانه آید سوی صف با بازوی دشمن شکن

نی گنج خواهد نی گهر ، نی کیسه های سیم و زر               

نی قبض های سربسر در بانک های مؤتمن

کرباس پوشی بینوا با درد مردم آشنا                              

دل بسته ی راه خدا تن خسته ی درد وطن

چشمش نسوزد زین و آن بندد به نیروی جوان                   

بر سینه ی صادق نشان بر گردن خاین رسن

                            جده-1344

                                                                                             

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |